Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Αικ. Στριφτού-Κριαρά, Οι νέοι και η εποχή μας, προβλήματα και προσανατολισμοί», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 109-110 (Μάρτιος-Απρίλιος 1964), σ. 132-133