Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Χρήστου Αθανασιάδη, Πασκάλ, Ομιλίες γύρω από τον έρωτα (πρόλογος και μετάφραση)», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 109-110 (Μάρτιος-Απρίλιος 1964), σ. 131-132