Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Δημήτρη Αγγ. Γέροντα, Συσχετισμοί (Νεοελληνικός και δυτικός λόγος)», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 109-110 (Μάρτιος-Απρίλιος 1964), σ. 130-131