Είστε εδώ

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος Κ., «Μιχ. Περάνθη, Απόψεις (διαλέξεις και δοκίμια)», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 109-110 (Μάρτιος-Απρίλιος 1964), σ. 125-130