Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Διαμάντη Φλωράκη, Οι απίθανοι, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 68-69