Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Γ. Μόδη, Μακεδονικές ιστορίες, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 67-68