Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Ένα δυστύχημα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 32-35