Είστε εδώ

Παυλέας Σαράντος, «Αποχαιρετισμός στον Πέτρο Σπανδωνίδη», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 3