Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Η απολογία μου», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 4-13