Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Εις μνήμην», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 2-3