Είστε εδώ

Νέα Πορεία, «[Νεκρολογία Πέτρου Σ. Σπανδωνίδη]», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 1-2