Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «[Χειρόγραφο Πέτρου Σ. Σπανδωνίδη]», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 1