Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Τριαντ. Δ. Θεοδωρίδη, Άννα Τριανταφυλλίδου, η μεγάλη Μακεδόνισσα, βιογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 99-100 (Μάιος-Ιούνιος 1963), σ. 179-180