Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Γεωργίου Αναστασόπουλου, Νέα Υόρκη η θλιβερή πόλις», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 99-100 (Μάιος-Ιούνιος 1963), σ. 178-179