Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Ελένης Τουμπακάρη, Δομή, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 39-40