Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Στράτη Ευστρατιάδη, Η μεγάλη ώρα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 99-100 (Μάιος-Ιούνιος 1963), σ. 178