Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Έλλης Παπαδημητρίου, 8 τετράδια ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 142-143