Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Πέτρου Ν. Φράγκου, Επίκληση», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 142