Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Γ. Ιωάννου, Τα χίλια δέντρα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 99-100 (Μάιος-Ιούνιος 1963), σ. 180-181