Είστε εδώ

«Γιώργου Δέλιου, Δύο Αγγλίδες πεζογράφοι. Virginia Woolf και Katherine Mansfield», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 144