Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. (έσω οπισθόφυλλο)