Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 143-144