Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Κώστα Παπαπάνου, Iberia (ταξίδι στην Ισπανία)», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 141