Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Δημοσθένη Ζαδέ, Ο τελευταίος κύκλος, νουβέλα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 140-141