Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Κούλη Κάση, Ευαγγέλιο ανθρωπισμού, διηγήματα-ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 89-90 (Ιούλιος-Αύγουστος 1962), σ. 292