Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Κωστούλας Μητροπούλου, Πρόσωπα και φιγούρες, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 140