Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Πέτρου Χάρη, Ο μεταπολεμικός κόσμος, δοκίμια», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 136-138