Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Γ. Σεφέρης, Δοκιμές, δοκίμια», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 138-139