Είστε εδώ

Παπαχρόνης Λάμπρος, «Ο κινηματογράφος. Οι τέσσερις μέρες της Νεαπόλεως του Νάννυ Λόυ», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 135-136