Είστε εδώ

Thompson Dunstan, «Σ΄ ολάκερη τη φρεγάτα των φωτεινών σου μαλλιών», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 108-109