Είστε εδώ

Jennings Elisabeth, «Σάρκα μία», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 110