Είστε εδώ

Causley Charles, «Είμαι ο μεγάλος ήλιος», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 108