Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Διαχείριση Καταθέσεως», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 106-107