Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 97 (Μάρτιος 1963), σ. 94