Είστε εδώ

«Σοκολάτες, καραμέλες, κακάο Φλόκα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 97 (Μάρτιος 1963), σ. 95