Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Κ. Χρυσάνθη, Έτσι άρχισε η Κυριακή. . . , νουβέλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 36-37