Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, Το παράθυρο του κόσμου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 37-39