Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Ιφιγένειας Διδασκάλου, Απλός κόσμος, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 35-36