Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Γιάννη Σφακιανάκη, Στην Ασπροθάλασσα, ταξιδιωτικά», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 33