Είστε εδώ

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Κυπριακαί Σπουδαί, τόμ. ΚΣΤ'», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 32-33