Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Δημ. Σιατοπούλου, Συνομιλίες με τον άνθρωπο, δοκίμια», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 30