Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Στ. Παπασταύρου, Έθιμα και παραδόσεις της Χαλκιδικής», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 30-31