Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Γ. Γουδέλη, Ο Αλφρέδος Νόμπελ, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 30