Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Μ. Γιαλουράκη, Ιστορία των Ελληνικών Γραμμάτων στην Αίγυπτο, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 30