Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Άλκη Θρύλου, Μορφές της ελληνικής πεζογραφίας, μελέτες», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 28-29