Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Δ. Νικολαρεΐζη, Δοκίμια κριτικής», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 27-28