Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Κωνσταντίνου Τσάτσου, Η κοινωνική φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 26-27