Είστε εδώ

Sarraute Nathalie, «Πορτραίτο ενός αγνώστου», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 5-8