Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Δείμου Φλεγύα, Καλόγηροι στις φλόγες, νουβέλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 383