Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ζαφείρη Στάλιου, Ισραήλ, οδοιπορικό», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 383-384